Мара Джейн и Титан

Помните Мара Джейн и Титан, нали? Тяхното обучение приключи в края на август и от септември те отново са си у дома в Австрия. Сега, Мара е на профилактични прегледи и изследвания в болница Хитцинг, а с присъствието си Титан й помага да приеме по – спокойно обстановката и да понася по – леко манипулациите.  

Мара Джейн и Титан

Мара Джейн и куче асистент Титан