Марица БГ – кучета помощници на хора с увреждания 02.09.2017

https://goo.gl/GHTWW5