На 05.12.2018г. получихме дарение от младата художничка Анна – Мария Николова и нейната сестра Филипа.

Благодарим за безвъзмездно предоставените 50 тефтера и 50 настолни календара с рисунки на госпожица Анна – Мария Николова. Сумата от тяхната продажба ще бъде разходвана за покриване на разходите по отглеждането и обучението на кучетата водачи и асистенти.

Информация за Анна – Мария Николова и нейните творби тук