„Нищо за нас без нас“

В подкрепа на призива на световното Движение за права на хората с увреждания „Нищо за нас без нас“ Фондация „Очи на четири лапи“ участва с двама експерта – Албена Алексиева и Аля Ведър в разширения международния екип, разработващ Насоки за включване на хората с увреждания в хуманитарна дейност. С финансова подкрепа от CSO Partnership for Development Effectiveness – CPDE within the framework of The Mobility Fund for CSOs from the European Region (3 Sub-regions: EU, Black Sea and Balkans), implemented by The Romanian NGDO Platform – FOND, експертката ни Аля Ведър взе участие в обсъждането на проекта на Насоките по време на Четвъртата световна Седмица на хуманитарните мрежи и партьорства, Женева, 5-9 Февруари 2018 г.