Новата ни двойка – Константин Георгиев и лабрадорът Тангра

Скъпи приятели,

На 27.05.2022г. лабрадорът Тангра, който бе настанен за отглеждане и социализация в семейството на Анита Георгиева и се обучаваше за сигнализиране на диабетни кризи от инструктор Явор Крумов се дипломира успешно. Негов ползвател е Константин Георгиева, който от 2 години е със захарен диабет Тип 1.

Желаем на двамата да се грижат един за друг, много здраве и успех в живота!

На добър час!

Константин Георгиев и Тангра

Константин Георгиев и куче асистент Тангра

А.Георгиева, Я.Крумов, К.Георгиев и Тангра

А.Георгиева, Я.Крумов, К.Георгиев и Тангра

Я.Крумов и лабрадорът Тангра

инструктор Я.Крумов и лабрадорът Тангра

инструктор Крумов

инструктор Явор Крумов

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР