Стартиращ курс по професията Кинолог II степен

Професионалният обучителен център към фондация „Очи на четири лапи“ с лиценз №2020121549/03.12.2020г стартира курс по специалност „Отглеждане на кучета“ втора квалификационна степен на професия „Кинолог“. Завършилите квалификационния курс придобиват специфични знания и умения, свързани със: заплождане, раждане, грижи за бременни и кучила, хранене, анатомия и физиология, инфекциозни и паразитни болести по кучетата, базови умения по изграждане на послушание и водимост и др. Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да постъпват на работа, на длъжности 61211014 Работник, развъждащ кучета/котки, 51642010 Кинолог, 51641003 Дресьор (водач), кучета, 51641007 Съдържател, кучкарник, 51641001 Гледач, дресирани животни, 51641009 Гледач, служебни животни.

Форма на обучение – вечерна.

Продължителност на курса 660 часа теория + практика, провеждани в базата на професионалния обучителен център на адрес: гр.София, бул.Европа 138.

Курсът стартира на 01.02.2023г. и е с продължителност 11 месеца.

Курсът приключва с държавен изпит и свидетелство за професионална квалификация по професия „Кинолог“, призната в ЕС.

Цена: 1800 лв.

Документи за кандидатстване:
1.Молба заявление за приемане за обучение
2. Документ за входящо ниво: за ІІ степен – завършен Х клас или завършено средно образование.
3. Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата.

4. Актуални снимки паспортен формат.

За повече информация: 0886 04 66 44; e4p@abv.bg