Пилотен проект за обучение на кучета асистенти, сигнализиращи диабетни кризи.

Ако познавате възрастни хора с диабет или семейства на деца с диабет от София, изпратете им този клип, за да се включат още сега, в пилотния ни проект за обучение на кучета асистенти, сигнализиращи диабетни кризи.