Представяме ви Тайфун, който ще се радва на приемните грижи на Методий Рождественский.