Проект Дигитализиране на методите за предоставяне на социалната услуга рехабилитация с помощта на кучета водачи и асистенти – ЦСРИ Партньорства.

                                                                       

Скъпи приятели,

Както преди време споделихме за спечеления проект, който се финансира по програма “Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София, сега искаме да ви покажем закупеното по проекта оборудване за седем служебни работни места.

След края на обучението на седем служители на ЦСРИ Партньорства да използват платформата Google Class room, предоставянето на услугата – надграждащо обучение за работа и живот с куче водач и куче асистент ще стане устойчиво и независимо от разстоянията и физическия контакт.