Проект “Играй и учи с мен”

IGDF.Logo.Colours                                  1.Ti&Lidl

Фондация Очи на четири лапи спечели проект “Играй и учи с мен” договор # Лидл България – 2021 – 18, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот”. Проектът цели да образова и информира най-малките ученици ( от I до IV клас) за възможностите и ограниченията на хората с увреждания, придружени от кучета водачи и асистенти, чрез образователна интерактивна игра с продължителност 2-5 минути, под формата на анимирано мобилно приложение за сваляне. Интерактивната образователна игра ще ни позволи да предоставим на най-малките ученици знание за служебните кучета за хора с увреждания и възможностите им. Проектът ще се реализира в София, с 2000 деца от 5 столични училища.

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

2. WCIF   18. БДФ