Проект ВИВИЕН

Фондация Очи на четири лапи е партньор по проект Вивиен 2018-2020 г – „Образователна мрежа за жертвите на насилие“, подкрепен финансово от Европейската комисия чрез програма „Права, равенство и гражданство“ (REC).

Останалите европейски партньори са:

-  Джиоли Кооператива (Giolli Cooperativa) от Парма, Италия;

- Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1924“;

 - Университетът на Парма;

 - Асоциация Център срещу насилието от Парма;

 - финландският университет САМК (SAMK) и

 - хърватската организация Бъди активна, бъди еманципирана“ от Загреб.

Целта на проект ВИВИЕН е подобряване на способността да се подпомагат жените, жертви на насилие и по-специфично тези с увреждания, с изследване на най-добрите образователни практики за различните професии и предоставяне на обучение, работа в международна мрежа.

Повече информация и новини за изпълнението и дейностите му, можете да намерите на уеб страницата на проекта https://vivien-project.eu/и на Фейсбук страницата му https://www.facebook.com/Vivienproject/