Рекламно събитие на храните Хусе в „Деня на отворените врати” на фондация „Очи на четири лапи”

Ден на отворените врати в училището за кучета водачи с храните Хусе

Събитието се проведе на 16.03.2013г. в базата на училището за кучета водачи на слепи.

Гостите на събитието получиха мостри от храните Хусе, рекламни флаери и допълнителна информация за всеки изложен продукт.