С благодарност и респект към труда на всички приемни стопани!

Plamena Velkovsky:

Кучето е сърцето и душата на дома. Най-трудно е, когато започне обратното броене.
Остават ни 5 разходки заедно…
Минаваме през всички любими места. През поляните, алеите. Ето, тук ти падна първият зъб. Спомняме си всички хвърлени топки и изядени пръчки.
Остават ни 3 разходки заедно…
Най-смислените през живота ми.
Последни метри заедно…
Но пътят не свършва. Само се разделя на две. Рока продължава по своя. Защото там някъде един човек има нужда от нея. Да бъде неговите очи, неговите ръце, неговото сърце. Успех, момиче! Ти правиш този свят по-добър. А аз… Аз ще се оправя.
Кучето е сърцето и душата на дома. От седмица домът е в тахикардия… #rockatheguidedog