С куче на ваканция

VI.С кучето в чужбина
При пътуване с куче в страните от ЕС ви е нужен само паспорт от типа „европас”. Условията за влизане в различните страни извън Европейския съюз и в няколко островни държави са различни. Няма да навреди, ако проверите в съответното посолство на страната, в която ще пътувате за ваканция. Най-добре е да помолите ветеринарния лекар да ви издаде „Международно здравно и имунизационно свидетелство за кучета” и в него да нанесе международния имунизационен паспорт. Това свидетелство трябва да съдържа всички необходими за съответната страна данни. Някои страни изискват служебна ветеринарно-медицинска експертиза. С тази експертиза районният ветеринарен лекар (от Районната ветеринарно-медицинска служба РВМС) заверява данните, записани от вашия ветеринарен лекар. Посъветвайте се с него и за това, дали по време на отпуска в някои „екзотични” страни, не би било добре да избягвате контакт с други ( местни) кучета, предимно от хигиенна гледна точка. За да не се изгуби кучето ви по време на отпуска, ви препоръчваме въпреки идентификационния чип, то да носи нашийник с домашния ви и ваканционния адрес. При завръщане у дома е необходимо кучето ви да премине профилактичен преглед.

кучета в самолет 1