Състезание езда, проект АХУ Парапетобой 26.09.2015г.