Състезание тандеми, проект АХУ Парапетобой 04.10.2015г.