Семейството на Ружица Стоева ще се грижи за възпитанието и социализацията на Урания в следващите 12 месеца

УРАНИЯ и РУЖИЦА СТОЕВА