Следобед с БСТВ-кучета асистенти на хора с диабет 28.10.19