Социализация на млади кучета клас “Л”- 14.12.2013г. посещение на “Панаир на книгата” в НДК