Социализация на млади кучета клас “М”-24.05.2015г.