Социалното предприемачество и фондация Очи на четири лапи

Фондация Очи на четири лапи е единствената организация в България, която поддържа и развива училище за кучета водачи на слепи хора и кучета асистенти на хора с двигателни, ендокринни и увреждания от аутистичния спектър. Ние предоставяме служебните кучета безвъзмездно на българските граждани с увреждания, а две трети от нашата годишна издръжка се набира от дарения и спонсорства. Средствата никога не достигат за важни и скъпо струващи ремонти тъй като фокуса е върху здравето, изхранването на кучетата и режийните разходи.

Имаме собствена развъдна програма, мрежа от приемни семейства за социализация на младите кучета, база за специално обучение на кучетата водачи и асистенти и рехабилитационен център за обучение на хората с увреждания за работа и живот с дипломираните за тях служебни кучета. До момента сме предоставили 72 кучета водачи на слепи хора и 10 кучета асистенти за хора с други увреждания.

За да си осигурим допълнителни приходи, фондацията създаде и социално предприятие, което включва лицензиран хотел за домашни любимци и лицензиран професионален обучителен център, който предоставя възможност за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по 7 професии:

  1. Професия „Техник – животновъд“, втора степен на професионална квалификация;
  2. Професия Техник – животновъд, , трета степен на професионална квалификация;
  3. Професия „Кинолог“, втора степен на професионална квалификация;
  4. Професия „Кинолог“, трета степен на професионална квалификация;
  5. Професия „Сътрудник социални дейности“ , трета степен на професионална квалификация;
  6. Професия „Социален асистент“, втора степен на професионална квалификация;
  7. Професия „Преводач от и на жестов език“, трета степен на професионална квалификация.

По закон, приходите от тези бизнес дейности се вливат в социалните програми на фондацията и подпомагат устойчивото безвъзмездно предоставяне на нашите социални услуги.

приемни семейства на млади кучета

училище за кучета водачи и асистенти