Спечелен проект по програма “Кризата като възможност” на СО и Асоциация за развитие на София

  

В края на 2020г. фондация Очи на четири лапи спечели проект „Дигитализиране на методите за предоставяне на социалната услуга рехабилитация с помощта на кучета водачи и асистенти – ЦСРИ Партньорства”, който се финансира от програма „Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

Целта на проекта е осигуряване на 7 преносими компютъра със съвременни параметри и лицензиран софтуеър, използване на безплатната платформа Google class room за групова и персонална работа с ползвателите, обучение на персонала и ползвателите за работа в дигитален формат, натрупване и съхранение на архив от материали в облака на гугъл и външни хард дискове.