Среща с учениците от I до IV клас на 51 СУ Е.Багряна по проект “Светът на слепите хора”, финансиран по програма “Ти и Lidl за по-добър живот” 16.10.18