Среща с учениците от I до IV клас на 6 ОУ “Граф Н.П.Игнатиев” по проект “Светът на слепите хора”, финансиран по програма „Ти и Lidl за по-добър живот“-18.04.2018

        

Проектът предвижда посещения и демонстрации на работа с куче водач пред децата от I до IV клас в 5 софийски училища. В края на всяко посещение, учениците присъствали на демонстрацията получават като подарък специално отпечатаното помагало „Играй с мен”. Помагалото разказва в картини и текст за дейностите на фондация Очи на четири лапи, за ролята и значението на служебните кучета за хора с увреждания и за света на хората без зрение.

28