Среща с учениците от I до IV клас на Anglo-American school of Sofia по проект “Светът на слепите хора”, финансиран по програма “Ти и Lidl за по-добър живот”-12.09.2018