Център за професионално обучение към фондация Очи на четири лапи

Фондация Очи на четири лапи открива професионален обучителен център с лиценз №2020121549/03.12.2020г., издаден от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение.

Лицензът ни дава право да подготвяме желаещи по седем професии:

  1. Професия „Техник – животновъд“, специалност Коневъдство и конна езда, трета степен на професионална квалификация;
  2. Професия Техник – животновъд, специалност Коневъдство и конна езда, втора степен на професионална квалификация;
  3. Професия „Кинолог“, специалност Отглеждане на кучета, втора степен на професионална квалификация;
  4. Професия „Кинолог“, специалност Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета, трета степен на професионална квалификация;
  5. Професия „Сътрудник социални дейности“ , специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, трета степен на професионална квалификация;
  6. Професия „Социален асистент“, специалност Подпомагане на възрастни, втора степен на професионална квалификация;
  7. Професия „Преводач от и на жестов език“, специалност Български жестов език, трета степен на професионална квалификация.

Професионалното обучение по всяка от тях приключва с държавен изпит и свидетелство за професионална квалификация, валидно в ЕС. ЗПОО също така дава право на нашия център да провежда курсове за част от професия, специализации, а също и валидизация на професионални умения в рамките на професиите, указани в лиценза.

Професионалния обучителен център към фондация Очи на четири лапи разполага с база за провеждане на занятията с възможност за онлайн обучение при необходимост и договори с партньори за провеждане на практическите занятия по всяка от професиите. Разрешените от лиценза форми на обучение са дневни, вечерни и дистанционни. Набирането на желаещи за включване в обучението, по която и да е от указаните професии, става чрез обяви в сайта на НАПОО, в страницата на фондацията и в социалните мрежи.

лицензия ЦПО 1

лицензия ЦПО

лицензия ЦПО 2

лицензия ЦПО

лицензия ЦПО 3

лицензия ЦПО

лицензия ЦПО 4

лицензия ЦПО