ТВ Европа “Напредък на ОПРЧР и първото българско куче асистент”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/98021