Уест, Гергана и Любо

На 01.02.2022г. семейството на Гергана и Любо се увеличи с още един член :) – мъжкия лабрадор Уест, от програмата ни за кучета водачи.

Успех!

УЕСТ, ГЕРГАНА И ЛЮБО

Уест, Гергана и Любо

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР