Уинтър намери своите ангели – хранители – прекрасните хора от Софт Академи ООД

Благодарим на Софт Академи ООД, които дариха 520 лв. за кампанията стани “Ангел – Хранител” на куче от програмата за отглеждане и социализация на млади кучета към фондация Очи на четири лапи!

Уинтър и нейното приемно семейство

Уинтър и нейното приемно семейство