Успешно приключи домашното обучение на кучето асистент Моцарт Мтел!

Обграден с любов и внимание, Моцарт ще помага на Ники да проходи и през годините напред да преодолява успешно ограниченията на детската церебрална парализа.  Обучението на Моцарт е уникално с това, че той успешно работи като асистент както за майката на Ники, така и за малкия си стопанин.

На добър час Моцарт, бъди все така обичан и още по – полезен!