Успешно реализиран проект към ФСЗ

Скъпи приятели,

подготвяйки се за предстоящата зима, успяхме да сменим дървената дограма в административния корпус на базата ни с PVC дограма /34 бр. прозорци/ по проект с договор РД04-31/29.04.2022г., финансиран от Фонд Социална Закрила.

Проектът включваше и реновиране на 12 врати и касите им в кучешкия блок, чрез облицоване с фино ламаринено покритие.

Реализацията на този проект ни помага да подобрим енергийната ефективност на отоплението, функционалността и достъпността и на административния корпус.

PVC дограма

PVC дограма

реновирана врата

реновирана врата в кучешкия блок