ВТВ – наш представител взе участие в събитие на 124 ДГ Бърборино 09.10.19