Команда „Стой!”

Ако трябва да сложите повода на кучето, тъй като възнамерявате да пресечете улицата или поради някаква друга опасност, ще ви помогне командата „Стой!”. Упражнението започнете с воденето на кучето с нормална каишка. Внимавайте кучето да върви плътно до вас. Извикайте кратко и енергично „Стой!”, като повдигате повода нагоре толкова, че да принудите кучето веднага да спре. За да не седне в този момент (тъй като за това служи командата „Седни!”) повдигнете леко със свободната си ръка корема на животното (близо до задния крак). Така го привеждате в правилно положение. С търпение, похвала и награда кучето бързо ще разбере и тази команда.

1