Дарения

Фондация „Очи на четири лапи” е неправителствена организация в обществена полза, която работи в две направления:  обучение на хора с увреждания за работа и живот със служебни  кучета и  обучение на служебни кучета за хора с увреждания

Към фондацията има разкрит „Център за социална рехабилитация и интеграция”, която  е делегирана от държавата дейност  и работи само и единствено с хората с увреждания, както и  училище за кучета водачи на слепи, което отглежда, обучава, дипломира и предоставя безвъзмездно дипломираните кучета водачи на български слепи граждани.

Международно признатото училище за кучета водачи на слепи се издържа единствено от дарения, спонсорства и целеви проекти с външно финансиране.

Ако искате да бъдете  дарител на училището за кучета водачи на слепи можете да го направите:

ФОНДАЦИЯ „ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ”
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон Батенберг
IBAN: BG86UNCR76301039222548 – лев
IBAN: BG95UNCR76301475658075 – евро
BIC:UNCRBGSF

Всяко направено дарение в полза на фондация „Очи на четири лапи”, е принос към физическата свобода,  независимия и достоен живот на един човек.