Стани “КРЪСТНИК”

От 2003 г. всички кучета от нашите програми имат една и съща фамилия и имена, следващи буквите на азбуката, които ние избираме от вашите предложения.

Стани КРЪСТНИК на бебе от програмата за обучение и социализация на млади кучета. 1. Дари 1000 лева и стани КРЪСТНИК на бебе от програмата за обучение и социализация на млади кучета. Като КРЪСТНИК ти получаваш правото на:

2. Дари 2000 лева и стани КРЪСТНИК на бебе от програмата за обучение и социализация на млади кучета. Като КРЪСТНИК ти получаваш правото на:

Стани КРЪСТНИК на бебе от програмата за обучение и социализация на млади кучета. 3. Дари 3500 лева и стани КРЪСТНИК на куче от програмата за обучение и социализация на служебни кучета за хора с увреждания. Като КРЪСТНИК ти получаваш правото на:

Двугодишният процес на обучение, както и издръжката на служебните кучета се осигурява от фондацията чрез договори за дарения.

Българските граждани с увреждания получават своя четириног помощник срещу 1 (един) български лев.