Проект “Без Граници”

Оперативна програма

Фондация очи на четири лапи стартира реализацията на проект :

“Иновативна социална услуга – рехабилитация и интеграция на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета” (ИСУ) – България – Словения”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ и има за свои цели:

Общата стойност на проекта е 145 995,60 лева.

Във връзка с реализация на проект по програма BG051PO001-7.0.02 – „Без граници – Компонент 2 и договор ”BG051PO001-7.0.07-0109-C0001, фондация „Очи на четири лапи” отправя покани за набиране на оферти по ПМС 69 за дейности по проекта –

Новини

През месец юни Албена Алексиева и Ели Коджабашева (ръководител и координатор по проекта) бяха на административно посещение при партньора по проекта в Словения. Целта на посещението беше детайлизиране на графика на обучителните обмени за трансфер на кnow how между българските и словенски инструктори , както и установяване на делови контакти със словенски социални институции и НПО на хора с увреждания.

Aлбена, Даринка, Стоян и кучето асистент – Кира

Aлбена, Даринка, Стоян и кучето асистент – Кира

DSC03314w

Даринка по време на тренировка на полигон

Вижте още снимки  от Тренировъчен процес модул II  14.11.2013 – 19.11.2013г.

Разгледайте и представянето на проекта на фондация Очи на четири лапи в партньорство със Сло-канис в ефира на Дарик радио излъчено на 18.11.2013г. 19:00 часа тук .

Вижте и видео материал за проекта по-долу:

Изтеглете сборникът “Проучване и анализ на статута на служебните кучета за хора с увреждания-водачи, асистенти и терапевти в Р.България и Р. Словения” като кликнете върху корицата долу:

"Проучване и анализ на статута на служебните кучета за хора с увреждания-водачи, асистенти и терапевти в Р.България и Р. Словения"

Посетете нашите партньори от Slo-Canis: http://www.slo-canis.net/

Посетете страницата на агенцията за социално подпомагане тук:
http://www.asp.government.bg