Молба за подкрепа

Уважаеми дами и господа,
Фондация „Очи на четири лапи“ е единствената неправителствена организация в България, която създаде през 2000 година и развива и до днес българско училище за кучета водачи на слепи и асистенти за хора с увреждания. Ние развъждаме, отглеждаме и обучаваме кучета водачи за слепи хора и кучета асистенти за хора с двигателни увреждания, деца и възрастни с диабет, както и за деца и младежи с увреждания от аутистичния спектър. Нашите кучета водачи и асистенти са индивидуални помощници, които предоставяме безвъзмездно на български граждани след необходимото обучение за работа и живот със служебното куче. До момента сме обучили и предоставили безвъзмездно 90 кучета водачи и асистенти, които работят в цялата страна.
Разполагаме с база – собственост на Съюз на слепите в България, която ползваме от 2006 година като наематели без наем. Към базата има 4 декара обучителен полигон и двор за разходки на кучетата, а самата база е с обща квадратура 600 кв.м – обособена на кучешки блок и административен блок, в който са кабинетите и стаите за престой на ползвателите по време на обучението им.
За отопление на сградите ползваме газова отоплителна система от 3 котела. От 2007 година до тази пролет отоплението на газ беше рентабилен и достъпен начин на отопление. Предвид ситуацията с цените на газта и наличието й, се налага да потърсим спешна алтернатива за отопление. След направените проучвания най-рентабилно и ефективно се оказа инсталирането на термопомпена система „въздух-вода“ , която се включва към съществуващата инсталация, като при това се запазва възможността за ползването и на газ.
Приложено ще намерите получената от “АЙ ЕМ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД оферта за доставка и монтаж на съоръжението до началото на отоплителния сезон.
Във връзка с това се обръщаме към вас с молба да разгледате възможността да ни подкрепите при набирането на сумата от 35 429,28 лева, необходима за реализацията на проекта.
Готови сме да предоставим всяка допълнително необходима информация, която би улеснила решението ви за подкрепа. Даренията ще бъдат оформени с договори и дипломи за дарение и се набират по сметка на фондация „Очи на четири лапи“ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, с IBAN: BG71UNCR76301039222527
Благодарим ви от сърце за цялата подкрепа през всички години. Вярваме, че заедно можем да се справим с всичко.
С уважение: Албена Алексиева
Оферта Термопомпа