AGRO TV, предаването “За кинологията с д-р Кънев” – кучетата водачи и тяхната мисия

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР