Те ни подкрепиха

През 2022г. наши дарители и спонсори са:

През 2021г. наши дарители и спонсори са:

През 2020г. наши дарители и спонсори са:

През 2019г. наши дарители и спонсори са:

През 2018г. наши дарители и спонсори са:

През 2017г. наши дарители и спонсори са:

През 2016г. наши дарители и спонсори са:

През 2015 г. наши дарители и спонсори са:

През 2014 г. наши дарители и спонсори са:

През 2013 г. наши дарители и спонсори са:

От 2000 г. до края на 2012 година получихме помощ от :