БНР бг-кръщене на служебни кучета-21.06.2016г.

http://bnr.bg/sofia/post/100706238/krastiha-shest-kucheta-vodachi-za-nezrashti