Честито на Ели Андреева и дипломираното куче водач Папая! На добър час!