Честито на Явор и дипломирания Нобел-първото куче за диагностика на диабетични кризи!

На 10 май 2017 г. успешно се дипломира кучето асистент Нобел Мтел – първото куче асистент за диагностика на диабетични кризи, обучено от инструктор Явор Крумов. Със специалните си умения Нобел ще сигнализира на седемгодишната Катерина и семейството й за всяка предстояща хипогликемична криза. Уникалната му работа ще позволи да се увеличи времето за реакция и овладяване на кризите и предотвратяване на нежелани последици. 

На добър час Нобел!