Ден на отворените врати”Отвори очи за възможностите на кучето водач”-състезание между ползватели с кучета водачи