„Легни!”

При командата „Легни”, при която трябва да легне, постъпете по подобен начин – натиснете кучето едновременно по врата и задницата, докато легне. Ако е много едро, може да му помогнете, като издърпате предните му крака напред. Другият начин, който е много подходящ за лакоми и меки по характер кучета е, като поднесете в отворена длан парченце лакомство на 15 – 20 см. пред носа на кучето, което е право или седнало. После плавно свалете ръка надолу докато гърба на дланта ви опре в пода. С лявата ръка дръжте кучето на късо за повода. Обикновено лакомото куче следва пътя на лакомството и ляга само… Тогава похвалете с „Браво! Легни” и дайте лакомството, поднасяйки го отново с отворена длан.
Ако иска веднага да стане, подайте отново енергично командата „Легни!” и не му позволявайте да се изправи, като го натискате с ръка по гърба.
Повтаряйте тези упражнения два – три пъти на ден и не пестете похвалите и наградите. Но не прекалявайте с тренировките, тъй като животното може да изгуби желанието си за учене.
Когато разбере смисъла на командата „Легни”, то ще остане да лежи, докато извикате „Ела!”, след което трябва да се отдалечите от него. Увеличавайте всеки ден по малко разстоянието между вас и кучето. Ако то продължава да лежи, след като вече не сте пред очите му, можете да се поздравите с успеха си при възпитанието на вашето куче. Но не забравяйте, че и най-малкият напредък изисква похвала и награда.

 9KUCHE-6 10 легнало легни