Посещение в 61 ДГ “Шарено петле” 30.10.2019

На 30 октомври представител на фондация Очи на четири лапи разказа и показа на децата от 61 ДГ “Шарено петле” как кучетата водачи на слепи и кучетата асистенти на хора с диабет и други увреждания помагат на своите ползватели.