На 31.01.21г. успешно приключи проект ВИВИЕН

Фондация Очи на четири лапи участва заедно с 6 европейски партньора в проект Вивиен 2018-2020 г – „Образователна мрежа за жертвите на насилие“, подкрепен финансово от Европейската комисия чрез програма „Права, равенство и гражданство“ (REC).

Реализираните дейности по проекта подобриха способностите да се подпомагат жените, жертви на насилие и по-специфично тези с увреждания, като се изследваха най-добрите образователни практики за различните професии и се предостави обучение и работа в международна мрежа.

Повече информация за изпълнението и дейностите на проект ВИВИЕН, можете да намерите на уеб страницата на проекта https://vivien-project.eu/и на Фейсбук страницата му https://www.facebook.com/Vivienproject/