Очи на четири лапи-клип за дарителската платформа на ФПББ